Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

Ent. LOT OF HOUSES (voorheen Archi+BouwConsult) is een ingenieursbureau, gespecialiseerd in de begeleiding van hen die van plan zijn een woning te kopen of verkopen en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


.

Welkom op onze site           


maak rechtstreeks een afspraak via ons mobiele nummer
0033 - 6 - 41 74 95 20Welkom


Ent. LOT OF HOUSES (voorheen Archi+BouwConsult) heet u van harte welkom. Wij zijn een ingenieursbureau, dat gespecialiseerd is in het keuren van en adviseren aangaande onroerend goed,
in de ruimste zin van het woord.

Hieruit voortvloeiend, verzorgen wij naast bouwkundige keuringen ook bouwbegeleiding en bouwmanagement. Op deze site wordt op deze activiteiten verder ingegaan.

Ons bureau is op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de bouwkunde. Ook oude en monumentale objecten vallen onder ons specialisme.

Hierdoor kunnen wij altijd objectief een deskundig advies geven, dat ook als bindend is op te vatten,
waardoor eventuele geschillen sneller afgehandeld kunnen worden.

Veel van onze tevreden klanten kunnen terugvallen op onze heldere en overzichtelijke rapportages en adviezen. Wij geven altijd een reëel beeld van het te keuren object, met desgewenst een raming van kosten voor herstel van verbetering of vervanging. Tevens kunnen wij u adviseren over het verbeteren en/ of optimaliseren van de bouwkundige staat van het object.

Bekijk op uw gemak onze site en mocht u nog verdere vragen hebben over onze diensten, kunt u zich ten alle tijde wenden tot ons kantoor, waar wij al uw vragen kunnen beantwoorden.
Laatste wijzigingen op onze website

  • restyling [22-01-2008] [20-02-2009] - juni 2010

    proefversie [28-12-2007]